Tai muzikos ir poezijos šventė, kuri jau nebe pirmus metus į Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centrą, sukviečia poezijos ir muzikos mylėtojus iš Biržų, Panevėžio, Kupiškio, Anykščių.

Sveikinimo žodį tarė Panevėžio literatų klubo pirmininkė Vida Sereikienė. Buvo prisiminti ir tylos minute pagerbti jau Anapilin išėjusieji poetai.

Skambias žodžiais šventę pradėjo Anykščių krašto poetas, aktorius Povilas Kulvinskas. Šventėje dainavo: Juodpėnų vokalinis ansamblis „Juodupėlė“ (vad. Virginija Skupienė), Vaškų kaimo (Pasvalio raj.) vokalinis ansamblis

„Romantika“ (vad. Renata Kaziliūnienė), Kupiškio raj. Šimonių miestelio vokalinis ansamblis „Šlilagėlė“ (vad. Virginija Skupienė).

Daug gražių dainų mums dovanojo ir šios, kasmetinės šventės organizatorė Virginija Stundžienė.

Po to – prie bendro stalo šildėmės arbata, kava, vaišinomės saldumynais, bendravome, džiaugiamės gražia švente.

Gaila, kad šį kartą mūsų literatų klubą atstovavome tik dviese: Giedrytė Murnikovienė ir šių eilučių autorė –

Berčiūnų Tautos Kankinių bažnyčioje, spalio 5 d. vyko konkurso „Vilties paukštė“ eilių skaitymai, apimantys tris temas: Sakralios poezijos skaitymas, Raineris Marija Rilkė poezija ir eilės patriotine tema, todėl  ir skaityti visi kilo po tris kartus. Vertino 5 komisijos nariai: Kunigas Algirdas Dauknys, Gyvenvietės Bendruomenės pirmininkas Juozas Mikšys, Aktorius Rimas Teresas, LNRS pirmininkė Dalia Buragienė, Vytautas Klimašauskas.

Eiles skaitė Panevėžio krašto poetai ir mūsų trejetas: Bronislava Valinskaitė, Genovaitė Koriznienė ir Regina  Baltrūnienė.

Pertraukos metu šildėmės kava, arbata, vaišinomės prie gausiai nukrauto stalo. Buvo miela pasišnekučiuoti su jau pažįstamais ir pirmą kartą sutiktais žmonėmis.

Konkursas užsitęsė, bet neprailgo, nes buvo miela išgirsti kitų eiles, klausytis muzikuojančios grupės atliekamų dainų ir posmų.

Šio konkurso laureatu pripažintas Stasys Jakas iš Panevėžio. Ir labai džiugu, kad ne tuščiomis grįžome ir mes: I laipsnio diplomas įteiktas Bronislavai Valinskaitei, II laipsnio diplomas Genovaitei Koriznienei, o Reginai Baltrūnienei (neskaičiusiai eilių patriotine tema) – III laipsnio diplomas.


Taip pavadinta poezijos šventė kasmet, rugsėjo mėnesį, sukviečia poetinio žodžio mylėtojus į Kunigiškius (Anykščių raj.). O šios šventės šeimininkė, fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja Aldona Širvinskienė. Ankstesniaisiais metais poezijos skaitymai vyko Aldonos Š. sodyboje. Ten dar tebeskamba vėjo judinami varpeliai. O jų kasmet suskambėdavo vis daugiau.

Šį rudenį, rugsėjo 7 d.,  šventės šeimininkė Aldona Š. visus pakvietė į naujai įrengtą parodų salę. Joje išskirtinė ekspozicija: Karolio Širvinsko tapybos darbai. Nustebino ir džiugino jų gausa ir spalvų pajautimas. Radosi vietos ir atvykusių svečių tapybos, skulptūros ir keramikos darbų ekspozicijai. Lentynoje puikavosi ir fondo „Baltasis balandis “ išleistos knygos, poezijos bei prozos rinktinės ir kt.

Pasisveikinti, paklausyti poezijos posmų, palinkėti gražios šventės užsuko ir LR  seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis.

Eiles skaitė Anykščių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Molėtų poetai ir Kupiškio: Genovaitė Koriznienė, Elena Varnienė, Regina Baltrūnienė.

 

Taip pavadinta poezijos šventė, buvo skirta poeto Pauliaus Širvio 99-osioms gimimo metinėms. Kaip ir kasmet, šventė vyko Aleksandravėlės kaime, poeto tėviškėje, kur dar šlama baltieji beržai, kur galima prisėsti ant P.Širvio suolelio. Lengvai vėjyje plazdeno P.Širvio portretas. Jo autorius Sigitas

Daščioras. O šventės dalyvio kodas – mėlyna spalvos detalė. Traukė dėmesį ir menininko A. Spundzevičiaus paveikslų paroda, skirta P.Širviui.

Suplazdėjo ir šventės vėliava... „Svečiavosi“ poeto Justino Marcinkevičiaus personažai: Atmintis ir Užmarštis – tai Aleksandravėlės kaimo bendruomenės paruošta smagi programa.

„Vai žydėkit linai...“ – smagiai padainavom šią dainą visi. O Dusetų vokalinio ansamblio TRIO programa „Gęsta baltos lelijos“, buvo skirta Poetui P. Širviui atminti.

„Ir nusinešė saulę miškai...“  – Poetų: Pauliaus Širvio ir Jono Strielkūno eiles deklamavo aktorius Andrius Bialobžeskis.

„Tu ir vėl ateini, ateini iš anapus...“ Ukmergiškis poetas Albinas Kuliešiaus skaitė savo eiles, skambėjo ir dainos jo eilių tekstais, kurias atliko Rima Žudienė.  

„Tu likai amžinai ten, anapus...“ – keletą gražių dainų atliko ir anykštėnas bardas Vidmantas Plėta.

Kai jau saulė bėgo slėptis už beržų, savo eiles skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės. Skaitėme ir mudvi, buvusios šioje gražioje šventėje: Genovaitė Koriznienė ir aš, šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

Rokiškis – kultūros sostinė 2019, mus, Kupiškio literatus, liepos 17 d. pakvietė į poezijos skaitymus. Jie vyko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Tai nebuvo tikros dvikovos ar varžytuvės. Tai buvo smagus eilių skaitymas poromis. O poros susidarė visiems išsitraukus po du sunumeruotus lapelius. Tad kiekvienam teko ir antrą kartą, jau su kitu šventės dalyviu, skaityti ir tarsi pasivaržyti poetinio žodžio skambesiu...

Kai rokiškietė Danutė Mažeikienė paskaitė eilėraštį, kuriame visi žodžiai prasideda ta pačia raide, jai nenusileido ir mūsiškė Genovaitė Koriznienė, atsakiusi šmaikščiu vaizdeliu, kur kiekvienas žodis taipogi prasideda vis ta pačia raide. Gražiomis miniatiūromis pasidalino rokiškietės Alė Darata Kazlauskienė ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė.

Daug gražių, jausmingų ir brandžių eilių klausytojams dovanojo ir kiti rokiškio poetai. Rokiškietė, dalyvavusi šioje šventėje kaip klausytoja, geru žodžiu paminėjo ir padėkojo mūsų Giedrei Murnikovienei už gražius jos eilėraščius.

Šioje poezijos šventėje dalyvavome keturios. Be jau minėtų, eiles skaitė Aldona Lavickienė bei šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.