Berčiūnų Tautos Kankinių bažnyčioje, spalio 5 d. vyko konkurso „Vilties paukštė“ eilių skaitymai, apimantys tris temas: Sakralios poezijos skaitymas, Raineris Marija Rilkė poezija ir eilės patriotine tema, todėl  ir skaityti visi kilo po tris kartus. Vertino 5 komisijos nariai: Kunigas Algirdas Dauknys, Gyvenvietės Bendruomenės pirmininkas Juozas Mikšys, Aktorius Rimas Teresas, LNRS pirmininkė Dalia Buragienė, Vytautas Klimašauskas.

Eiles skaitė Panevėžio krašto poetai ir mūsų trejetas: Bronislava Valinskaitė, Genovaitė Koriznienė ir Regina  Baltrūnienė.

Pertraukos metu šildėmės kava, arbata, vaišinomės prie gausiai nukrauto stalo. Buvo miela pasišnekučiuoti su jau pažįstamais ir pirmą kartą sutiktais žmonėmis.

Konkursas užsitęsė, bet neprailgo, nes buvo miela išgirsti kitų eiles, klausytis muzikuojančios grupės atliekamų dainų ir posmų.

Šio konkurso laureatu pripažintas Stasys Jakas iš Panevėžio. Ir labai džiugu, kad ne tuščiomis grįžome ir mes: I laipsnio diplomas įteiktas Bronislavai Valinskaitei, II laipsnio diplomas Genovaitei Koriznienei, o Reginai Baltrūnienei (neskaičiusiai eilių patriotine tema) – III laipsnio diplomas.


Taip pavadinta poezijos šventė kasmet, rugsėjo mėnesį, sukviečia poetinio žodžio mylėtojus į Kunigiškius (Anykščių raj.). O šios šventės šeimininkė, fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja Aldona Širvinskienė. Ankstesniaisiais metais poezijos skaitymai vyko Aldonos Š. sodyboje. Ten dar tebeskamba vėjo judinami varpeliai. O jų kasmet suskambėdavo vis daugiau.

Šį rudenį, spalio 14 d.,  šventės šeimininkė Aldona Š. visus pakvietė į naujai įrengtą parodų salę. Joje išskirtinė ekspozicija: Karolio Širvinsko tapybos darbai. Nustebino ir džiugino jų gausa ir spalvų pajautimas. Radosi vietos ir atvykusių svečių tapybos, skulptūros ir keramikos darbų ekspozicijai. Lentynoje puikavosi ir fondo „Baltasis balandis “ išleistos knygos, poezijos bei prozos rinktinės ir kt.

Pasisveikinti, paklausyti poezijos posmų, palinkėti gražios šventės užsuko ir LR  seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis.

Eiles skaitė Anykščių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Molėtų poetai ir Kupiškio: Genovaitė Koriznienė, Elena Varnienė, Regina Baltrūnienė.

 

Taip pavadinta poezijos šventė, buvo skirta poeto Pauliaus Širvio 99-osioms gimimo metinėms. Kaip ir kasmet, šventė vyko Aleksandravėlės kaime, poeto tėviškėje, kur dar šlama baltieji beržai, kur galima prisėsti ant P.Širvio suolelio. Lengvai vėjyje plazdeno P.Širvio portretas. Jo autorius Sigitas

Daščioras. O šventės dalyvio kodas – mėlyna spalvos detalė. Traukė dėmesį ir menininko A. Spundzevičiaus paveikslų paroda, skirta P.Širviui.

Suplazdėjo ir šventės vėliava... „Svečiavosi“ poeto Justino Marcinkevičiaus personažai: Atmintis ir Užmarštis – tai Aleksandravėlės kaimo bendruomenės paruošta smagi programa.

„Vai žydėkit linai...“ – smagiai padainavom šią dainą visi. O Dusetų vokalinio ansamblio TRIO programa „Gęsta baltos lelijos“, buvo skirta Poetui P. Širviui atminti.

„Ir nusinešė saulę miškai...“  – Poetų: Pauliaus Širvio ir Jono Strielkūno eiles deklamavo aktorius Andrius Bialobžeskis.

„Tu ir vėl ateini, ateini iš anapus...“ Ukmergiškis poetas Albinas Kuliešiaus skaitė savo eiles, skambėjo ir dainos jo eilių tekstais, kurias atliko Rima Žudienė.  

„Tu likai amžinai ten, anapus...“ – keletą gražių dainų atliko ir anykštėnas bardas Vidmantas Plėta.

Kai jau saulė bėgo slėptis už beržų, savo eiles skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės. Skaitėme ir mudvi, buvusios šioje gražioje šventėje: Genovaitė Koriznienė ir aš, šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

Rokiškis – kultūros sostinė 2019, mus, Kupiškio literatus, liepos 17 d. pakvietė į poezijos skaitymus. Jie vyko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Tai nebuvo tikros dvikovos ar varžytuvės. Tai buvo smagus eilių skaitymas poromis. O poros susidarė visiems išsitraukus po du sunumeruotus lapelius. Tad kiekvienam teko ir antrą kartą, jau su kitu šventės dalyviu, skaityti ir tarsi pasivaržyti poetinio žodžio skambesiu...

Kai rokiškietė Danutė Mažeikienė paskaitė eilėraštį, kuriame visi žodžiai prasideda ta pačia raide, jai nenusileido ir mūsiškė Genovaitė Koriznienė, atsakiusi šmaikščiu vaizdeliu, kur kiekvienas žodis taipogi prasideda vis ta pačia raide. Gražiomis miniatiūromis pasidalino rokiškietės Alė Darata Kazlauskienė ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė.

Daug gražių, jausmingų ir brandžių eilių klausytojams dovanojo ir kiti rokiškio poetai. Rokiškietė, dalyvavusi šioje šventėje kaip klausytoja, geru žodžiu paminėjo ir padėkojo mūsų Giedrei Murnikovienei už gražius jos eilėraščius.

Šioje poezijos šventėje dalyvavome keturios. Be jau minėtų, eiles skaitė Aldona Lavickienė bei šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

 

„Yra Lietuvoje vietų, kurios turi savo aurą, savo trauką. Tokia viena vieta yra Pasvalio rajone, Krinčine, poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ir jo brolio Leonardo memorialiniame muziejuje, kuriuo pasvaliečiai iš tiesų rūpinasi ir sugeba išsaugoti prarasto laiko literatūrinę dvasią, taip pat ją įkultūrinti dabartyje. Tai liudija tradicinė poezijos šventė „Krinčino verdenės“. (Poetas Alis Balbierius).

Atvykusius sveikino Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjas Albinas Mačiulis, Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė bei Pasvalio krašto garbės pilietė, docentė, medicinos mokslų daktarė Genovaitė Jusaitienė, kuri sveikinimą užbaigė žodžiais: kas suranda tos dienos spindulėlį – gyvena ilgiausiai, serga mažiausiai.

Ši poezijos šventė Krinčine, skirta prisiminti Pasvalio krašto poetus, kuriems, kaip minėjo renginio vedėja mokytoja Regina Grubinskienė, rūpėjo švęsti poezijos šventę. Aukuras sodybos kiemelyje uždegtas jau 25-ąjį kartą, kur jau paaugo 3 berželiai, pasodinti brolių Matuzevičių, ąžuolas jų tėvo, o eglė motinos atminimui.

Nors netikėta, bet buvo gražu ir prasminga, kad prieš skaitant savo eiles, šventės dalyviams teko po eilėraštį paskaityti ir Pasvalio krašto poetų: Mykolo Karčiausko, Eugenijaus ar Leonardo Matuzevičiaus.

Kadangi ši poezijos šventė skirta vietovardžiams, tai ir eilėraščiuose turėjo nuskambėti vietovardžiai: upė, kaimas, gatvelė, miestas... Neatsitiktinai ir šventę puošė krinčiniečio Gintaro Uogelės meninės fotografijos: Krinčino apylinkių vaizdai.

Poezijos šventėje dalyvavo poezijos mylėtojai ir kūrėjai iš Pasvalio, Panevėžio, Biržų, Joniškio, Kelmės ir Kupiškio: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė, Giedrė Murnikovienė, Genovaitė Koriznienė, Regina Baltrūnienė.

Koncertą dovanojo Šilagalio Kultūros centro vokalinis ansamblis „Šarma“. (Vadovas pasvalietis Jonas Mališauskas).

Dar pasibuvom ir pabendravom prie vaišingų šeimininkų padengto stalo.