Kovo 21-oji – Pasaulinė poezijos diena. Į Biržų literatų klubo „Versmė“surengtą šventę, skirtą poezijos dienai, klubo narių kūrybos almanacho „Prisiliesti širdim“ pristatymą ir klubo 20-ties metų paminėjimą buvome pakviesti ir mes, Kupiškio rajono literatai.

Šventinis renginys vyko Biržų pilyje. Ten surengtoje parodoje susipažinome su biržiečių išleistomis autorinėmis knygomis ir almanachais. „Prisiliesti širdim“ – tai jau septintasis biržiečių kūrybos almanachas. Autoriai, kurių eilės ar prozos kūrinys atgulė į almanacho puslapius, buvo kviečiami paskaityti po keletą savo eilėraščių ar ištrauką iš prozos kūrinėlio.

Renginį vedė literatų klubo pirmininkė Virginija Virkutienė. Ji sakė, kad į „Versmę“ ateina žmonės, ieškantys savo žodžio, kuriems kūryba – tai laisvalaikio įprasminimas. O versmiečių žodis talpus. Jame atsispindi visos gyvenimo spalvos: tremties išgyvenimai, šeimos tarpusavio santykiai, gimtinės grožio pajautimas, gėrio, meilės, tiesos ieškojimai.

Gražiomis dainomis renginio intarpus užpildė gitaristų duetas.

Poezijos pavasario šventės ir naujo almanacho sutikimo proga literatus sveikino būsimasis rajono meras Valdemaras Valkiūnas, Pasvalio rajono literatai ir mes, dalyvavusios gražioje šventėje: Eleonora Milda Vaižmužienė, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė.

Komentuoti