Atvelykio išvakarėse, balandžio 11 d., aptarti savo reikalų rinkosi „Lėvens balsų“ literatų klubo nariai. Apmaudoka, kad susirinko negausiai – gal apie trečdalis sąrašinių.

Pasak klubo kuratorės, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Linos Matiukaitės, klubo narių sąraše yra net 36 žmonės. Tačiau kai kurie iš jų itin retai savo šviesius veidus parodo susirinkimuose ar renginiuose, yra nario mokesčio nesumokėjusių ne tik už 2014, bet ir už 2013 metus. Gal nė nekeista, kad kolegos siūlė griežtas drausminimo priemones: 3 kartus nelankiusius klubo susirinkimų be rimtos priežasties šalinti iš klubo. Prastas lankomumas trukdo priimti svarbesnius sprendimus. Tačiau ir mažuma šįkart buvo priversta apsispręsti dėl nario mokesčio: pasikeitus valiutai stojamasis į klubą mokestis bus 3 eurai, metinis – 6 eurai.

Kol kas nepavyko pritraukti gausesnių lėšų rengiamo spaudai literatūrinio almanacho (pirmojo!) „Prošvaistės“ leidimui: projektą Kultūros taryba atmetė, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų asociacija neskyrė nė grašio. Teks lėšomis prisidėti patiems, kaip tai darė ir biržiečiai, neseniai išleidę jau septintąjį almanachą. Jo pristatyman pakviesta R. Baltrūnienė sakė, kad mes, jei leistume panašios apimties leidinį kaip kaimynai, kiekvieno klubo nario kūrybai būtų skirta po 8 puslapius.

Regina prašė, kad nė vienas nebedelstų ir pateiktų po almanachui reikalingą nuotrauką, kelių sakinių savęs apibudinimą bei atitinkamą kiekį kūrybos. Mat norima „Prošvaistes“ išleisti jau šį rudenį.

Tekstus parengti imamės savo jėgomis, nemokamai. Organizacinius ir kitų darbų dalį prisiima klubo pirmininkė, redaguoti tekstus – abi Eugenijos – Katauskienė ir Urbonienė, joms patalkinti sutiko lituanistė Laima Vinciūnaitė.

Balandžio 23-29 d. vyks nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, ir Lina literatus pakvietė aktyviai dalyvauti jos renginiuose, ypač skaitymuose, o labiausiai – balandžio 28 d. poetinių improvizacijų popietėje „Didi šturmai dūšioj griaudė“, skirtoje A. Baranausko 180-osioms gimimo metinėms. Joje dalyvaus ir mūsų klubo narys kun. Justas Jasėnas.

Pavasarinis judėjimas juntamas ir kaimynų literatų pastogėse. Gegužės 7 d. panevėžiečių esame kviečiami Ustronėn. „Lėvens balsų“ bičiulius iš Anykščių, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio apsispręsta Kupiškio padangėn pasikviesti birželio 6 d. – taip kartu pasidalysime „Poezijos pavasario“ aidais. Kun. Justo siūlymu ši bičiulių kūrybos šventė aidės prie Kupiškio marių, Palėvenėlėje.

Literatai paskaitė savo kūrybos, tarp jų ir naujokė – Giedrė Murnikovienė.

 

Komentuoti