Gegužės 10d. Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės ir Čečelių kaime gimusio rašytojo Antano Kubiliaus pakviesti subatėnai svečiavosi Vilniaus mokytojų namuose.

„Kumpono krantuos išsidėstęs, / Viešinta apriestas gražiai / Žmonėmis, jų darbais didžiais slaunas / Subačiaus miestas čionai.“ - tai žodžiai iš Subačiaus himno, kuriam žodžius parašė šių eilučių autorė. Jie tarsi iliustravo Subačiaus seniūnijos seniūno Vidmanto sveikinimą, parodytą filmą, Senojo Subačiaus bendruomenės narės Filomenos Teresės Stankelienės pasakojimą.

Susitikimo metu buvęs kupiškėnas Vidmantas Jankauskas pristatė 2014m. Kupiškio Almanachą.

Skambėjo Subačiaus mišraus vokalinio ansamblio "Viešinta", Lukonių terceto "Luknė", gitaristės Karolinos Kepalaitės dainos, lukoniečio Almanto Kunsko pasakojimas ir "Lėvens balsų" klubo narės Angelės Marijos Jonuškienės eilėraščiai. "Subačiau, Subačiau,/ Tu rytmečio saulė šviesi/ Lyg deimantų juostom/ Apjuostas upeliais esi...“-himno priedainis, sudainuotas kartu su vilniečiais, ilgai primins šią šaunią išvyką.

Komentuoti