Prie ilgųjų laiko stalų
puotauja Dievo ąsočiai.
( ... )
Jie – patys smarkiausi puotautojai:
jie tuštumą kelia prie lūpų lyg pilnumą,
ir jie per kraštus neputoja, kaip tu arba aš.

Paulis Celanas

„Noriu, kad mums visiems šiandien būtų šviesu, jauku ir tikra. Geros dienos!“ – baigdamas trumpą įžangos žodį šeštadienį, birželio 6d. popietę, visiems, susirinkusiems į Palėvenėlės bažnyčią, palinkėjo jos klebonas, kupiškėnų literatų klubo „Lėvens balsai“ narys Justas Jasėnas. Proga buvo neeilinė, tačiau – kasmetinė – „Poezijos pavasario aidai Kupiškio krašte, kun. Justo Jasėno perkrikštyti tiesiog „poezijos atlaidais“. O kaip atlaidams ir priklauso, juose buvo ypatingas svečias – dar vienas kunigas, taipgi kūrybos žmogus, Salvijus Pranskūnas. Ir pilnutėlė bažnyčia Palėvenėlės žmonių bei pas čionykščius literatus suplaukusių plunksnos bičiulių iš kaimynystės rajonų.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė (ji, beje, ir literatų klubo kuratorė), po padėkų ir komplimentų renginio šeimininkams, pirmąjį kalbėti ir paskaityti savo eilėraščių pakvietė LR rašytojų sąjungos narį, poetą ir leidėją, uteniškį Vytautą Kazielą. Poetas džiaugėsi, kad jau ne vieną jubiliejų atšventęs, analogo tarp Europos tautų neturintis lietuvių „Poezijos pavasario“ festivalis jam ir šįmet padaręs didelį įspūdį. Su grupe kitų poetų V. Kaziela lankęsis ir savo eilių klausytojams skaitęs Šakiuose, Vilkaviškyje ir Merkinėje. Visur poezijos mylėtojų buvę apsčiai. „Kasmet, deja, knygų tiražai vis menksta, tačiau rašančiųjų – nemažėja“ – kalbėjo poetas, įžvelgdamas, kad poetinis žodis šalies gilumoje, matyt, guodžia žmones ir stiprina jų dvasią, padeda išgyventi čia dar vis nepasibaigiantį sunkmetį.

Džiugu, kad į poezijos atlaidus atvyko ir sveikinimo žodį tarė mūsų kraštietis žurnalistas, publicistas, rašytojas iš Vilniaus Antanas Kubilius.

Palėvenėlės bibliotekininkė Onutė Kručienė parengė ir į svečių lauknešėlius įdėjo lankstinuką apie Palėvenėlę, o gyvai jiems papasakojo apie šios kuklios šventovės, statytos 1803 m. istoriją, surankiotą iš įvairiausių rašytinių šaltinių ir iš seniausių žmonių atsiminimų. Pasak Onutės, kun. Justas Jasėnas esąs jau 29-asis jų parapijos klebonas, ko gero gavęs ją valdyti neatsitiktinai: šią bažnytėlę nuo seniausių laikų supanti kūrybos dvasia. Kai garsusis lietuvybės puoselėtojas, gimęs ir augęs netolimuose Suvainiuose, kunigas Jonas Katelė čia sakydavęs lietuviškus pamokslus, žmonės netilpdavę tarp jos sienų; čia ne vienerius metus kunigavęs Kazimieras Čiplys-Vijūnas, rašydavęs kaimo vaidintojams pjeses, pats režisuodavęs vaidinimus.

Į šį bendrą – rajono Viešosios bibliotekos, literatų klubo „Lėvens balsai“ ir Palėvenėlės kaimo bendruomenės – renginį atvyko grupelės iš Biržų „Versmės“ (vadovė Virginija Virkutienė), Pasvalio „Užuovėjos“ (vad. Regina Grubinskienė), Panevėžio rajono „Polėkio“ (vad. Stanislovas Grigas) klubų. Svėdasų „Sietuvos“ literatams atstovavo Aldona Širvinskienė, o Rokiškio „Vaivorykštei“ – Jonas Balaišis. Kaip ir dera šeimininkams, iš „Lėvens balsų“ klubo, kuriam vadovauja Regina Baltrūnienė, poetinio žodžio mėgėjų susirinko gausiausiai ir savąją kūrybą skaitė visas tuzinas.

Poezijos posmus paįvairino muzikiniai kūriniai, kuriuos atliko pelėvenėlietės Žaneta Žiemytė ir Jovita Cibulskaitė.

Klausytojai ir svečiams, ir saviškiams, skaičiusiems savo kūrybą, negailėjo plojimų, o kai eilėraščių kraitelė išseko, autentiška kupiškėnų tarme į publiką kreipėsi su padėkavonės oracija žaidelietė Lionia Totorienė, o po jos dar ir bitininkės, ratuotos saldučio gardučio medaus indeliais, lydimos Palėvenėlės bendruomenės pirmininkės Danguolės Šedienės. Jos svečių delegacijoms įteikė saldumynus, padėkojo už jų skaitytas eiles ir pakvietė pasistiprinti ir išgerti kavos į buvusios mokyklos pastatą. Tuos, kurie rengėjų suneštinių vaišių vietą pasiekti panoro pėsti marių pakrante – švariai nušienauta, dailiai sutvarkyta, vasariškai žydinčia ir gaiviai kvepiančia – maloniai palydėjo savivaldybės architektė Euchrida Sipavičienė, atsakinėdama į svečių klausimus ar kviesdama pasitaikius progai aplankyti ir kitas Kupiškio marių poilsiavietes.

Vigilijos Grigienės nuotraukos

 

Komentuoti