Lapkričio 10-oji, šeštadienio vakaras...

Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko labai šiltas, daug gerų emocijų suteikęs renginys, kurį vedė puiki kultūros centro darbuotoja Inga Dovydėnienė. Buvo pristatyta kraštietės Birutės Zaborskytės-Jasinskienės jau ketvirtoji poezijos knyga „Širdies kelionė“.

Tą vakarą jos sėdėjo vėl kartu... kaip viena plakanti širdis, iš žvilgsnio, iš to artumo viena kitą suprantanti ir palaikanti. Stiprus mamos ir dukters ryšys bei judviejų trykštantis nuoširdumas džiugino kiekvieno klausytojo širdį. Viskas iš širdies, kaip ir ta naujausioji knygelė – „Širdies kelionė“ (2018 m.). Kitos: „Palieku dalelę savęs“ (2007), „Likimo vingiais“ (2013), „Bėgantis laikas“ (2016).

Visą gyvenimą paskyrusi medicinai, niekada Birutė negalvojo, kad kelias pasisuks kita linkme. Eilės susidėliojo ne iš gero gyvenimo... Nei sugalvosi, nei susapnuosi... Tik dideli širdies sukrėtimai ir stiprūs išgyvenimai, kaip pati Birutė pasakojo, pastūmėjo griebtis plunksnos. Taip gimė pirmasis eilėraštis, pirmoji knyga ir šiais metais – ketvirtoji eilėraščių (2016–2018 m.), surinktų iš visų „pasviečių“, knyga.

Plačiau paanalizuoti autorės knygą ir eilėraščius buvo pakviesta Birutės kaimynė, lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Balabonienė, kuri pirmiausia pasveikino Birutę su ketvirtuoju popieriniu vaiku, nebedrįsdama vadinti kūdikiu, nes knyga tikrai stora: „Autorės kūryba jautri, emocinga pilna gamtos įvaizdžių, kurie sutvirtina Birutės gyvenimo filosofines mintis ir įsitikinimus“. Pasak Jolantos, „kai kurie eilėraščiai yra asmeniški, kiti skirti brangiai dukrai, gimtiesiems Lukoniams ir tiesiog gimtam sodžiui, jaunystės takeliams bei pačiai jaunystei. Eilėraščių veikėjas, lyrinis „Aš“ labai jausmingas žmogus, keliantis klausimus apie būtį, prisimenantis visus širdies virpulius ir besidžiaugiantis dabartimi...“. Jolanta visiems palinkėjo stiprybės, mylėti Birutės eiles, nes jos yra stebuklingos...

Birutės ketvirtojoje poezijos knygoje galima rasti eilėraščių apie miestus bei mėnesius, kurie sukurti panaudojant netradicinį rašymo būdą - akrostichą (eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį arba posakį). Štai vienas iš tokių kūrinių, skirtas Kupiškiui:

,,Kiek metų čia prabėgo mano,
Upėje vandens kiek nutekėjo?
Pasakyti nieks dabar negali
Ieškot kitokių vingių man reikėjo.
Širdis apsunkusi kasdien nerimo,
Kada atrodė mano kelias baigias,
Išėjau sutikt keisto savo likimo -
Su metais niekad niekas nesibaigia.‘‘

Jos eilės labai skaitomos ir socialiniame tinkle ,,Facebook‘‘. Savo asmeninėje paskyroje Birutė turi virš 1150 virtualių draugų ir įkėlus eilėraštį, jį perskaito nuo 200 iki 500 poezijos mylėtojų.

Pirmieji Birutės knygos skaitytojai buvo vaikai: Edita ir Mindaugas. Dukra Edita taip pat eina mamos pėdomis – rašo eilėraščius. Ji džiaugėsi vėl viešėdama šioje salėje, kurioje prieš pora metu pristatė savo pirmąją eilėraščių knygelę... Dabar jau turinti virš penkiasdešimt naujų eilėraščių. Keletu naujų kūrinių sutiko pasidalinti ir su mumis. Apie vaikystės kaimą ir vaikystę Kupiškyje.

Prieš daugelį metų Birutė, skatinama vidinio poreikio padėti kitiems bei pasirengusi ginti žmogaus gyvybę ir orumą, Kupiškyje įkūrė ir organizavo Raudonojo kryžiaus Kupiškio komiteto veiklą. Atvykęs Birutės senas pažįstamas ir visada dalyvaujantis jos knygų pristatymuose, Henrikas Kupcikevičius iš Kauno, tikisi, kad Birutė pradės eiti nauju keliu, imsis ryžto 2019 m. Lietuvos raudonojo kryžiaus šimtmečio minėjimo proga pristatyti Raudonojo kryžiaus Kupiškio komiteto veiklos istoriją.


Sveikinimų banga užliejo salę... Didžiulę raudonų rožių puokštę Birutė pasitiko džiaugsmo ašaromis. Tai nuo mylimo sūnaus, šiuo metu gyvenančio Švedijoje, dovana mylimai mamai. Šiltus sveikinimo žodžius mamai skyrė ir dukra Edita bei anūkai, o muzikinį kūrinį, vaikų prašymu, atliko Birutės sūnėnas Valentinas Zaborskis.

Sveikino visi artimieji, draugai, pažįstami, buvusios kolegės – medikės, literatų klubo „Lėvens balsai“ nariai bei jų pirmininkė Regina Baltrūnienė, Noriūnų bendruomenės atstovai ir Lukonių bibliotekos darbuotoja, kuri pasveikino Birutę, kaip esančią bibliotekos globėją. Taip pat ir atvykę svečiai – Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, nuoširdžiai linkėdamas Birutei penktosios jubiliejinės knygelės.

Renginio dalyvius linksmino smagi Panevėžio krašto mėgėjų kapelija „Draugai“ (vadovė V. Jonušienė).

Renginio foto (R. Vilčinskienės)

Komentarai   

#3 Audronė Paškauskienė 2019-02-21 23:46
Džiaugiuosi sutikus gyvenimo kelyje nuostabų žmogų ir puikią poetę. Jos eilėraščiai giliai paliečia sielą,kiekviena s galime jos mintis pritaikyti sau... Eilėraščiai,o ir proza,labai dvasingi ir gyvenimiški, kiekviena mintis yra išgyventa, prasminga, gili.
Birutės eilėraščiai mėgstami daugybės skaitytojų.Ją pažįsta dauguma Lietuvos poezijos mylėtojų,tačiau , manau, kad jos kūrybai reikia suteikti didesnį Lietuvos žmonių būrį,kad jos eilėraščius ir prozą,galėtų skaityti ir užsienyje gyvenantys lietuviai.Kaip šio amžiaus poetė, jos kūryba galėtų būti įtraukta į lietuvių kalbos vadovėlius.
Ji tikrai verta būti Lietuvos Rašytojų Sąjungos nare, ko ir linkiu ir tikiu, kad taip ir bus, jau netolimoje ateityje!
Birutės Jasinskienės kūryba
labai lyriška,jautri,
apima svarbias gyvenimo sritis.
Stilius lengvas, muzikalus,
galima pritaikyti muzikos
garsus...
Parašiau melodijas,kelia s,
kurias galima dainuoti
kaip dainas...
Esu gerbėja,kūrybos nuostabios,
manau,verta ji būti
poete Lietuvos!
Cituoti
#2 Audronė Paškauskenė 2018-11-17 20:00
Seniai bendrauju su Birute facebook erdvėse, visų pirma todėl, kad jos eilėraščiai be galo jautrūs, gyvenimiški ir labai artimi mano širdžiai.
Buvau atvykusi į trečios knygelės pristatymą.
Šiemet turėjau atvykti, bet sutrugdė liga.
Brangioji Birute!
Keturios knygelės
įmynė pėdsakus gilius,
išlliks jie mūsų ainiams
ir niekad nepražus!
Linkiu dar tolimesnės
kūrybinės sėkmės,
o mes skaitysim,
džiaugsimės, ar verksim,
bet tai bus padėka,
už nuostabias eiles,
iškylančias iš jūs širdies gelmės!
AČIŪ BIRUTE!!!
Cituoti
#1 Gražina Žuausienė 2018-11-17 16:56
Birute,visada nelieka neperskaitytos eilės, kuriomis mielai daliniesi su Feisbuko draugais,o štai jau išleista ir ketvirtoji pačios eilių knyga,Nuoširdži ai sveikinu ir nesuprantu iš kur pas tokią kuklią,trapią moteriškę tiek puikių minčių, kurios nuostabiomis eilėmis sudėtos paliečia kiekvieno skaitytojo širdį ir ten pasilieka.
Birute, bukite sveika,mylima ir mylinti :) Ir dar nepadėkite plunksnos,o nes tų minčių šioje gražioje galvoje bus ir toliau,o mes jų pasirodant visada lauksime, kurios bus sutalpintos į penktą knygą. Ačiū, mieloji,kad likimas leido mums tapti pažįstamomis.
Gražina iš Panevėžio
Cituoti

Komentuoti