Taip pavadinta poezijos šventė kasmet, rugsėjo mėnesį, sukviečia poetinio žodžio mylėtojus į Kunigiškius (Anykščių raj.). O šios šventės šeimininkė, fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja Aldona Širvinskienė. Ankstesniaisiais metais poezijos skaitymai vyko Aldonos Š. sodyboje. Ten dar tebeskamba vėjo judinami varpeliai. O jų kasmet suskambėdavo vis daugiau.

Šį rudenį, rugsėjo 7 d.,  šventės šeimininkė Aldona Š. visus pakvietė į naujai įrengtą parodų salę. Joje išskirtinė ekspozicija: Karolio Širvinsko tapybos darbai. Nustebino ir džiugino jų gausa ir spalvų pajautimas. Radosi vietos ir atvykusių svečių tapybos, skulptūros ir keramikos darbų ekspozicijai. Lentynoje puikavosi ir fondo „Baltasis balandis “ išleistos knygos, poezijos bei prozos rinktinės ir kt.

Pasisveikinti, paklausyti poezijos posmų, palinkėti gražios šventės užsuko ir LR  seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis.

Eiles skaitė Anykščių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Molėtų poetai ir Kupiškio: Genovaitė Koriznienė, Elena Varnienė, Regina Baltrūnienė.

 

Komentuoti