Vilniaus universitete įgijau žurnalisto specialybę. Dirbau Kupiškio r. laikraščio ,,Komunizmo keliu‘‘ /,,Kupiškėnų mintys‘‘ redakcijoje įvairiose pareigose, Panevėžio apskrities laikraščio ,, Panevėžio rytas‘‘ korespondente, ,, Kupiškio žiniose“. Įvairiu metu bendradarbiavau ,,Valstiečių laikraštyje‘‘, ,,Lietuvos ryte‘‘ ir kt., o šiuo metu – kultūros ir istorijos almanache ,,Kupiškis‘‘. 

Tekstus gimtąja kupiškėnų patarme rašau nuo ano amžiaus (!) aštuntojo dešimtmečio.

2003 – 2008 m. esu parašiusi „serialą“ kupiškėniškų „Užupečkio istorijų“ – gerokai per pusantro šimto.

PROZA

1943 01 10 - 2017 12 25