Nėra tokio miesto
Kuriam dainuoti imtų man širdis,
Žmogelių visur pilna –
Visi jie svetimi...
Sugrįžus tik į sodžių
Džiaugsmas širdį užlieja,
Godžiai kvepiu čia tyrą orą
Ir atgaivą surandu sielai.
Šlamėjimas beržų ramina,
Aistringas paukščių čiulbesys...
Net mažojo žvirblelio šokis
Gimtam kieme
Man džiugina akis.
Su vieversio giesme
Ir gervės klyksmu,
Su gandro kleketu
Ir kregždės žvitrumu
Noriu kiekvieną dieną aš sutikti
Ir palydėti ją
Aš noriu su džiaugsmu...