***
Staltiesė balta ant stalo,
Eglė kampe papuošta.
Namuose ramybė – tyluma.
Suskamba žirgų varpeliai,
Kieman rogės suka jau.
Šeima suguža sušalus,
Šilton pirkion pagaliau.
Šventinius rūbus greit keičia,
Skuba gyvulius apeit,
O mama ant stalo deda
Kūčių patiekalus visiem.
Gyvulėliai sužiūrėti,
Pasipuošę vėl visi,
Sėdasi šeima prie stalo –
Namuose rimtis.
Ką tik grįžę iš bažnyčios,
Namuose dar pasimels.
Siūs dangun jie savo maldą
Ir palaimos Dievo mels.