Viešpatie, meldžiu Tave malonės,
Kad neprailgtų žemiška kelionė.
Dėkoju Tau malda kasdieną
Už dosnias dovanas visas.
Tik žemės kelias nėra lengvas,
Bet tokį man paskyrei Tu.
Klumpu, keliuos ir vėl einu
Nuo vieno skausmo iki kito...
Džiaugiuos kiekviena dovana Tava,
Už jas dėkoju Tau malda.
Gerasis Viešpatie, Tu toks dosnus,
Man tiek daug dovanojai.
Per amžius būsiu Tau dėkinga,
Suklupusi prie kryžiaus melsiuos,
Už Tavo iškęstas kančias...